December 2005 update

List of new words

 • perfecto, adj.
 • perfect storm, n.
 • perfick, adj. (and adv.)
 • perfluorochemical, n.
 • perforating, n.
 • performativity, n.
 • perfumier, n.1
 • perfumier, n.2
 • pergal, n.
 • pergolide, n.
 • periapse, n.
 • periastron, n.
 • pericarpal, adj.
 • perichaetine, adj.
 • perichondral, adj.
 • perichoretic, adj.
 • peridermis, n.
 • peridieine, adj.
 • peridinin, n.
 • periegete, n.
 • perigeum, n.
 • perigonium, n.
 • perigraphic, adj.
 • perikaryal, adj.
 • perikinetic, adj.
 • perimenstrual, adj.
 • perimortem, adj.
 • periople, n.
 • peripheralism, n.
 • peripheralist, n. and adj.
 • periphyton, n.
 • peripleumonia, n.
 • peripleumony, n.
 • peripneumonia, n.
 • peripteros, n.
 • periscopically, adv.
 • perisomal, adj. 2
 • perisomatic, adj. 2
 • peristoma, n.
 • peristomal, adj. 2
 • peristomate, adj.
 • peritoneally, adv.
 • peritoneoscope, n.
 • peritrematic, adj.
 • peritrichate, adj.
 • periwinkle, n. 3
 • perjuror, n.
 • perking, n. 2
 • perkin Warbeck, n.
 • perl, n.
 • perlicity, n.
 • perlid, n. and adj.
 • perm, n. 2
 • perm, adj.
 • permacultural, adj.
 • permaculturalist, n.
 • permaculturist, n.
 • permanent, v.
 • permanent set, n. 2
 • permansive, adj. 1
 • perma-press, adj.
 • perma-pressed, adj.
 • perma-tan, n.
 • perma-tanned, adj.
 • permatemp, n.
 • permethylated, adj.
 • perm Five, n.
 • permie, n.
 • permise, adj.
 • permit, n. 2
 • permutating, adj.
 • permutative, adj.
 • peroneus brevis, n.
 • peroneus longus, n.
 • peroneus tertius, n.
 • peronismo, n.
 • peronista, n. and adj.
 • per os, adv.
 • peroxidate, n.
 • peroxidate, v.
 • peroxidative, adj.
 • peroxidized, adj.
 • peroxonitric, adj.
 • peroxynitrate, n.
 • peroxynitric, adj.
 • peroxynitrite, n.
 • perpend, n.
 • per rectum, adv.
 • perseus, n.
 • pershittie, adj.
 • perskeet, adj.
 • personal computing, n.
 • personal distance, n.
 • personal space, n.
 • persona muta, n.
 • personated, adj. 2
 • perspectartigraph, n.
 • pertaining, n. 1
 • pertechnate, n.
 • pertechnic, adj.
 • pertex, n.
 • peru current, n.
 • peruvian paso, n.
 • per vaginam, adv.
 • perviability, n.
 • pervo, adj. and n.
 • perzactly, adv.
 • pesante, adv., adj., and n.
 • peshawari, n. and adj.
 • pesher, n.
 • pest, v.
 • pester power, n.
 • pestilencing, adj.
 • pesting, n.
 • petaca, n.
 • pétainiste, adj. and n.
 • petalum, n.
 • petarding, n.
 • petate, n.
 • petechioid, adj.
 • peter Funk, n. and adj.
 • petersburg paradox, n.
 • peterson, n.
 • peters projection, n.
 • petiolus, n.
 • petiotization, n.
 • petite mort, n.
 • petite Sirah, n.
 • petitio, n. 2
 • petit mort, n.
 • petitor, adj.
 • petrarchanism, n.
 • petri net, n.
 • petrist, n. 2
 • petrogenic, adj. 2
 • petroleum, v.
 • petrolhead, n.
 • petrolized, adj.
 • petromax, n.
 • petromyzontid, n. (and adj.)
 • petronian, adj.
 • petronian Law, n.
 • petroselinum, n.
 • pettingly, adv. 1
 • pettle, v. 2
 • petty goddess, n.
 • petty spurge, n.
 • petzval, n.
 • peucetian, n. and adj.
 • peutinger, n.
 • pew-renting, n.
 • pewterware, n.
 • pew waw, int.
 • pfalzgraf, n.
 • pfeffernuss, n.
 • p-funk, n.
 • pGp, n.
 • phacella, n.
 • phacellus, n.
 • phacopid, adj. and n.
 • phad thai, n.
 • phaeophycean, adj. and n.
 • phagemid, n.
 • phalaecean, adj. (and n.)
 • phalaenopsis, n.
 • phalangerid, n. and adj.
 • phallogocentric, adj.
 • phallogocentrism, n.
 • phallologocentric, adj.
 • phalloplasty, n.
 • phanerite, n.
 • phaneritic, adj.
 • phantasmagorically, adv.
 • phantasmography, n.
 • phantomizing, adj.
 • pharm, n.
 • pharma, n.
 • pharma, n.
 • pharmaceutics, n.
 • pharmacoeconomic, adj.
 • pharmacoeconomics, n.
 • pharmacophore, n.
 • pharmacophoric, adj.
 • pharming, n.
 • phase-in, n.
 • phase-shift, v.
 • phat, adj.
 • phe, n. 1
 • phe, n.2
 • phen-fen, n.
 • phenolize, v.
 • phenolphthalin, n.
 • phenome, n.
 • phenomic, adj.
 • phenotype, v.
 • phentermine, n.
 • phiale, n.

In addition to these new entries, a number of new subordinate entries were added to existing entries. These included:

 • (Under perfect, adj., n., and adv.)
  • perfect age
  • perfect years
  • perfect cadence
  • perfect chord
  • perfect competition
  • perfect crime
  • perfect game
  • perfect gas
  • perfect market
  • perfect metal
  • perfect pitch
  • perfect rhyme
  • perfect square
  • perfect triad
 • (Under perfidious, adj. (and n.))
  • perfidious Albion
 • (Under perforant, adj.)
  • perforant path
 • (Under perforated, adj.)
  • perforated zinc
 • (Under performance, n.)
  • performance anxiety
  • performance appraisal
  • performance-enhancing
  • performance grammar
  • performance history
  • performance indicator
  • performance poetry
  • performance practice
  • performance rating
  • performance-related
  • performance space
  • performance table
  • performance text
 • (Under performing, n.)
  • performing artist
  • performing score
 • (Under perfusion, n.)
  • perfusion chromatography
 • (Under peri-, prefix)
  • pericentriolar
  • pericentromeric
  • perihilar
  • periosteocytic
 • (Under pericline, n.)
  • pericline twinning
 • (Under periderm, n.)
  • peridermic
 • (Under Perigord, n.)
  • Perigord truffle
 • (Under Perilla, n.)
  • perilla oil
 • (Under perinatal, adj.)
  • perinatally
 • (Under period, n., adj., and adv.)
  • period costume
  • period instrument
  • period pain
 • (Under periodic, adj.1, and n.)
  • periodic comet
  • periodic error
  • periodic time
 • (Under periodontal, adj.)
  • periodontal ligament
  • periodontal membrane
 • (Under periosteo-, comb. form)
  • periosteoplasty
 • (Under peripheral, adj. and n.)
  • peripheral nerve
  • peripheral nervous system
  • peripheral neuritis
  • peripheral neuropathy
  • peripheral oedema
  • peripheral resistance
  • peripheral vision
 • (Under periphyton, n.)
  • periphytic
 • (Under peritectic, adj. and n.)
  • peritectic temperature
 • (Under peritectoid, adj.)
  • peritectoidally
 • (Under peritoneal, adj.)
  • peritoneal cavity
  • peritoneal dialysis
 • (Under permafrost, n.)
  • permafrosted
 • (Under permanent, adj. and n.)
  • permanent five
  • permanent five members
  • permanent health insurance
  • permanent ink
  • permanent loan
  • on permanent loan
  • permanent marker
  • permanent marker pen
 • (Under permanently, adv.)
  • permanently elastic
 • (Under permission, n.)
  • permission marketing
 • (Under permissive, adj. and n.)
  • permissive action link
 • (Under permutation, n.)
  • permutation group
 • (Under pernicious, adj.1)
  • pernicious contrary
  • pernicious fever
 • (Under peroxidate, v.)
  • permanented
 • (Under peroxidize, v.)
  • peroxidizing
 • (Under peroxynitric, adj.)
  • peroxynitric acid
 • (Under perpendicular, adj. and n.)
  • perpendicular pronoun
 • (Under perplexable, adj.)
  • perplexability
 • (Under perqueer, adv., and adj.)
  • perqueerly
 • (Under perry, n.2
  • perry-box
  • perry sand
 • (Under Persian, n. and adj.)
  • Persian rug
 • (Under persistive, adj.)
  • persistive vegetative state
 • (Under person, n., adv.phr.)
  • person-centred
  • person Friday
  • personpower
 • (Under personal, adj., n., and adv.)
  • personal alarm
  • personal allowance
  • personal banker
  • personal best
  • personal construct
  • personal day
  • personal digital assistant
  • personal flotation device
  • personal foul
  • personal high
  • personal information manager
  • personal ledger
  • personal noun
  • personal pension plan
  • personal recognizance
  • personal recognizance bond
  • personal watercraft
 • (Under personality, n. and adj.)
  • personality profile
 • (Under personalized, adj.)
  • personalized gun
 • (Under personed, adj.)
  • three-personed
 • (Under perspective, n. and adv.)
  • in perspective
 • (Under perspective, adj.)
  • perspective projection
 • (Under perspicuate, adj.)
  • perspicuately
 • (Under Peruvian, adj. and n.1)
  • Peruvian current
 • (Under Peshawari, n. and adj.)
  • Peshawari naan
 • (Under pest, n.)
  • pest hole
 • (Under pestilence, n. and adv.)
  • chair of pestilence
 • (Under pet, n.2 and adj.)
  • pet passport
  • pet rock
  • pet-sit
  • pet sitter
  • pet sitting
  • pet therapy
 • (Under pet, n.3)
  • pet-lip
 • (Under petaloid, adj. and n.)
  • petaloidy
 • (Under petit, adj. and n.)
  • petit morel
 • (Under petre, n.1
  • oil of petre
 • (Under petrol, n.)
  • petrol cap
 • (Under petroleum, n.)
  • petroleum fly
 • (Under petticoat, n.)
  • petticoat bodice
  • petticoat discipline
 • (Under pettifogulize, v.)
  • pettifogulizing
 • (Under petty, adj. and n.)
  • petty rent
  • petty constable
  • petty juror
  • petty jury
  • petty larceny
  • petty serjeanty
  • petty sessions
  • petty treason
 • (Under Petzval, n.)
  • Petzval condition
  • Petzval lens
  • Petzval sum
 • (Under phage, n.)
  • phage display
  • phage therapy
 • (Under phallo-, comb.form)
  • phallobase
 • (Under phantom, n. and adj.)
  • phantom limb pain
  • phantom pregnancy
  • phantom withdrawal
 • (Under pharmaco-, comb. form)
  • pharmacoepidemiological
  • pharmacoepidemiologist
  • pharmacoepidemiology
  • pharmacogenomics
 • (Under pharyngeal, adj. and n.)
  • pharyngeal tonsil
 • (Under phase, n.2)
  • phase curve
  • phase field
  • phase plane
  • phase portrait
  • phase switch
  • phase transformation
 • (Under phase-shift, v.)
  • phase-shifted
 • (Under pheasant, n.)
  • pheasant tail
 • (Under phenomic, adj.)
  • phenomic lag
  • phenomic delay
 • (Under phenotypic, adj.)
  • phenotypic selection
 • (Under phenyl, n.)
  • phenyl alcohol
  • phenylethylamine
 • (Under Philadelphia, n.)
  • Philadelphia cheesesteak